SBS SINAV SONUÇLARI

 :: SBS KONU BAŞLIKLARI
 

SBS SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2010 tarihinde http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
c. Olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

d. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.
e. Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2010 tarihinde Ek-1 Formunda “2010-SBS-Yurt Dışı Başvuru Talep Formu” belirtilen e-Posta adresine gönderilecektir.
Sınav giriş belgesini alamayan bu öğrenciler etg_yurtdisi_basvuru@meb.gov.tr adresinden durumlarını öğrenebilecektir.
f. Özürlü öğrencilerin sınav giriş belgesinde özür durumu ve alacağı sınav hizmetine ait bilgiler yer alacaktır.